Kalendář akcí pro region tří zemí

Pravidelná setkání shromažďují aktéry z oblasti kultury a politiky v trojhraničním regionu Polska, České republiky a Německa. Kromě výměny zkušeností v kulturním sektoru je cílem konference dále rozvíjet mezinárodní kulturní oblast a podporovat vytváření sítí a společný rozvoj regionu. Kromě každoročních akcí je konference kulturních oblastí důležitým motorem přeshraniční spolupráce, která vytváří impulsy do budoucnosti.

9. září 2020 se kulturní aktéři z regionu tří zemí sešli v Oblastní galerii v Liberci. Setkání organizované městy Žitava a Liberec a Liberecký kraj se zaměřilo na zkušenosti s aplikací města Zittau jako hlavního města kultury a možnosti účasti města Liberec v soutěži. Smyslem výměny zkušeností na úpatí Jeschkenu bylo také pokračování a podpora nadnárodních projektů, které tvoří základ rozvoje společné kulturní krajiny. Letošní setkání se zaměřilo také na kreativní průmyslová odvětví, budoucnost filmu a filmu a tradiční řemesla v regionu, přičemž hlavními tématy byla výroba skla, textilu a keramiky.

Na 3event podporujeme vytváření sítí a výměnu mezi účastníky. Kulturní instituce a iniciativy mají příležitost prezentovat své závazky, témata, projekty a kulturní aktivity, aby poskytly dalším subjektům příležitost navázat kontakt a najít způsoby spolupráce. Přehled naleznete na naší mapě.