Kalendář akcí pro region tří zemí

SEMINÁŘ PRO ÚŘEDNÍKY - Ochrana vodních živočichů


úterý | 17.05.2022, 08:30 Uhr

Středisko ekologické výchovy...
Středisko ekologické výchovy...
Věda
Jizerská 190, 463 62 Hejnice, Czechia
1.200,- Kč (veřejná správa, správci toků) 300,- Kč (členové ČRS, NNO, indiviuální zájemci)

Seminář je realizován v přátelském neformálním prostředí STŘEVLIKu s velkým podílem terénní části přímo v korytě Smědé. O odbornou úroveň se postará Mgr. Miroslav Kubín, který je mimo jiné autorem řady odborných publikací z oblasti ochrany vodních živočichů při realizaci staveb (https://www.researchgate.net/profile/Miroslav-Kubin) interaktivní odkaz Určeno pro: úředníky ÚSC podílející se na rozhodování dle zákona 114/1992 Sb., a 254/2001 Sb. správce vodních toků členy ČRS

Témata: vliv technických úprav na vodní toky a jejich biotu (mortalita ryb a bentosu, změny morfologie koryta, turbidita) restaurování vodních toků po technických úpravách, terénní část s ukázkou ichtyologického průzkumu a možností restaurování vodního toku (doporučujeme vzít s sebou holínky), shrnutí, praktická aplikace při úřední činnosti, diskuze Pro individuální zájemce mimo veřejnou správu (členové ČRS, rybářská stráž, neziskové organizace) cena 300,- Kč. Oběd (bezmasé jídlo od našich skvělých kuchařek) je možné objednat předem za 120,- Kč.

Web: https://strevlik.cz//seminar-pro-uredniky-ochrana-vodnich-zivocichu-n433411.htm

Aktualisiert am 13.05.22, 12:36 Uhr