Anna Wilczyńska - Energie města Opolno Zdrój

Opolno Zdrój, kdysi malé, ale známé a obdivované lázeňské středisko, upadá od 60. let 20. století stále více v zapomnění. A přitom se o něm na počátku 20. století dokonce mluvilo jako o "saských Teplicích". Po válce nové hranice a změny v komunikacích odřízly město od zbytku vojvodství a expanze důlního a energetického komplexu způsobila, že lázeňské vody zcela zmizely. A tak Opolno Zdrój vydržel, zaháčkovaný v minulosti, s nejistou budoucností a postupně stále více zanikal. Jedinou připomínkou někdejšího lesku je charakteristické prostorové uspořádání lázní a chátrající historické budovy lázní, penzionů a lázeňských domů. Nachází se zde také několik hrázděných domů, typické architektury Horní Lužice.

Takový osud není v tomto regionu nic neobvyklého. Něco se však změnilo.

Od roku 2019 je starostkou Opolna Zdroje Anna Wilczyńska. Drobná žena, obrovská sopka energie a pracovitosti. Jak o sobě říká, autochtonní obyvatelka a zapálená milovnice zdejší vesnice, jejíž potenciál se snaží neustále zdůrazňovat.

Anna: Opolno se přirozeně dělí na dvě části. Jedna z nich bývala lázeňská a po válce a změně režimu se někdejší lázeňská architektura přeměnila na dělnické ubytovny. Lidé se zde neustále střídali a vzhledem k vysoké fluktuaci zde nebyli stálí obyvatelé, kteří by v komunitě budovali pocit "být odtud", vytvářeli malou domovinu.

A právě tento pocit zakořeněnosti je pro Annu velmi důležitý. Ihned poté, co se stala starostkou, založila s devíti přáteli sdružení "Na Trójstyku", které umožnilo získávat finanční prostředky na různé aktivity. A okamžitě se zapojila do činnosti. Především (v rámci dobrovolnické služby zaměstnanců "PGE Pomagamy") spolu s dalšími dobrovolníky zrekonstruovala kulturní dům, což jí umožnilo zahájit aktivity s dětmi, založila kroužek vesnických hospodyněk "Opolniane Babki" a pomohla reaktivovat fotbalový tým LKS Jasnica. Ve spolupráci s Akademií výtvarných umění a Muzeem současného umění ve Wroclawi také zahájila přípravy na naprosto unikátní akci - 50. výročí výtvarného plenéru "Ziemia Zgorzelecka 1971: Věda a umění v procesu ochrany přírodního prostředí člověka", který byl vůbec prvním umělecko-ekologickým plenérem, a kterého se zúčastnili umělci z celé země. Konala se právě v Opolno-Zdroji, takže její jubileum a opakování uměleckých aktivit, zejména v kontextu specifičnosti místa, bylo něčím samozřejmým.

Umění a budoucnost

Anna: S nápadem zopakovat plenér mě oslovila Akademie výtvarných umění a Muzeum současného umění ve Wroclavi, později se k nim přidala post-umělecká servisní kancelář Bęc Zmiana z Varšavy. Vznikla tak "Odkrywka", rozsáhlý program aktivit kombinující umělecké pobyty, sérii workshopů pro děti i dospělé, setkání, přednášky, projekce a výstavy... V tomto smyslu byl pro mě rok 2020 požehnáním (smích), protože mi umožnil se na vše v klidu připravit. Ale přesto mě rozsah aktivit a přijetí ze strany komunity zcela překvapily.

Stážující umělci byli samozřejmě v malé komunitě velmi dobře viditelní. Jako obvykle první ledy prolomily děti - vyptávaly se, účastnily se workshopů, zjišťovaly, že umění není něco pro pár vyvolených, ale něco živého, na čem se mohou aktivně podílet a tvořit. A nabízejí pohled zcela odlišný od toho, který vychází pouze z důlních činností. A to je jeden z Anniných snů.

Záleží mi obrovsky na posilování vědomí místních obyvatel, na aktivitách, které ukazují jiné perspektivy než jen čekat, až se něco změní. Jde mi o změnu pohledu na to, co máme. V roce 2021 jsme tři měsíce stavěli keramický model naší vesnice - každý obyvatel si mohl vyrobit model svého domu. Zajímavé bylo, že právě tehdy se ukázalo, jak zřídka se na ně díváme - obrázky, které udělaly děti, nám ukázaly, kolik detailů už bereme se samozřejmou lhostejností, a přitom jsou tak krásné! Tuto aktivitu jsme zakončili na starém koupališti, které jsme vyhloubili v Opolně, kde jsme po vypálení postavili model vesnice. Když se v nich po setmění rozsvítily svíčky, byl to naprosto kouzelný zážitek vidět naši vesnici tak, jak je vidět z vesmíru. Na chvíli jsme totiž měli pocit, že ji opravdu vidíme.

Všechny tyto aktivity ukázaly, že malé Opolno je mnohostranným příběhem skládajícím se z historie místa, jeho současnosti, lidí a specifické polohy. Díky úsilí Anny, sdružení Na Trójstyku a spolupráci s vědeckými a uměleckými kruhy se v Opolně-Zdroju během posledních dvou let odehrálo více než v mnoha velkých městech. Pracovalo se tady v duchu ekologie, sociologie nebo dokonce futurismu - učilo se, jak si sami pomocí technologií DIY a bezplatného softwaru dekódovat signály satelitů obíhajících kolem Země (veškerý software byl předán základní škole v Opolně) nebo se přesunout na druhou stranu planety díky VR brýlím. Nebo se vrátit o 100 let zpět během akce "Časový stroj do Opolna-Zdroju". To jsou jen některé příklady...

Lázně, řeznictví a vzdělávání

Návštěvníci jsou také ohromeni architekturou, která je zde jedinečným způsobem namíchána. Na jedné straně zchátralé, ale stále krásné lázeňské budovy, vily, které kdysi sloužily jako penziony, na straně druhé hrázděné domy a tradiční zemědělské usedlosti. Dvě z těchto budov: bývalé řeznictví, z něhož se později stala mlékárna, a budova Josefových lázní (Josefsbad) mají šanci na nový život; budova Císařských lázní (Kaiserbad), která je zapsána na seznamu památek, se v současné době opravuje.

Anna: V Josefských lázních, které jsou nyní soukromým majetkem, se stále nacházejí staré lázně a zachovalé původní dlaždice. Majitelé v současné době budovu renovují a plánují z ní udělat malý penzion nebo agroturistický areál, takže určitě bude příležitost ji navštívit, prohlédnout si ji a seznámit se s historií tohoto místa. Dalším naprostým skvostem je bývalé řeznictví (později fungující jako mlékárna), které se nachází hned vedle Lázeňské pasáže. Zde se v interiéru zachovaly původní kachle, police a háčky. Toto je naše "Místo pro umění", místo, kde chceme prezentovat nejen výsledky naší dosavadní činnosti, ale také tvořit umění naživo, před zraky veřejnosti. Jsme velmi rádi, že nám - sdružení Na Trojstiku - ho obec Bogatynia věnovala, a nyní žádáme o finanční prostředky na rekonstrukci.


Další (ano!) aktivitou bylo objevování Opolna pro všechny, kteří se v této oblasti ocitnou, i když tčeba jen projíždí. Díky úsilí Sdružení se podařilo získat finanční prostředky na historicko-naučně-turistickou stezku, která vypráví o nejzajímavějších místech Opolna-Zdroje a je skutečným podnětem k tomu, aby se o něm dozvěděli více.

Anna: Díky nasazení mnoha lidí a financování ze strany samosprávy Dolnoslezského vojvodství vznikla jedinečná stezka. Těchto 11 pamětních desek je nejen zdrojem informací, ale také příležitostí k objevování minulosti, pochopení kultury a budování pocitu sounáležitosti v obyvatelích - s tímto místem i mezi sebou navzájem.

Kulturní laboratoř, čili vize budoucnosti

Díky aktivitám Anny Wilczyńské a Sdružení se o Opolno-Zdroji mluví na konferencích, sympoziích, vědeckých setkáních a v galeriích po celém Polsku. Kromě současných projektů má však Anna Wilczyńská i další velké sny.

Anna: Ráda bych měla stálé místo pro rezidenční pobyty umělců. Návštěvy umělců mi ukázaly, kde jsou velká a malá místa, o která stojí za to se starat, do kterých stojí za to investovat, aby byla stále lepší a lepší. Takovou nadějí jsou pro mě děti, kterým chci prostřednictvím našich aktivit dát širokou vizi a možnosti do budoucna. Druhá věc jsou ženy, proč neorganizovat workshopy, konference, školení, stimulovat jejich sebeuvědomění? Možná si některá z nich například otevře tkalcovskou dílnu, objeví svůj potenciál - nebo nakonec třeba vymyslíme regionální produkt.

Mým největším snem je však vytvořit Kulturní laboratoř. Chtěla bych, aby se Laboratoř kultury stala centrem kulturní výměny na Trojzemí Polska, České republiky a Německa, aby se různé spolky a aktivity vzájemně podporovaly. Díky takovému místu bychom mohli navázat vazby, vytvořit platformu pro výměnu umění, jazyka nebo třeba kinematografie... Místo, skutečný výchozí bod, už máme.

Již tři roky se sdružení Na Trójstyku snaží získat finanční prostředky na rekonstrukci prostor, které mohou sloužit jako Kulturní laboratoř a místo pro rezidenční pobyty umělců. Neustále také hledá finanční prostředky na různé malé i velké projekty a díky spolupráci s institucemi již reálně ovlivňuje vzhled obce. Návštěvníky vítá futuristicky vymalovaná autobusová zastávka, velké malby v centru města připomínají nejlepší okamžiky Opolno-Zdroje a o jeho historii vyprávějí již zmíněné informační tabule. Tyto aktivity nejsou pouze materiální: v současné době vznikají dva filmy o Opolno-Zdroji.

Opolno je stále malá vesnice, která ještě neví, co s ní bude dál. Obyvatelé však začínají cítit, že i na nich něco závisí. A že mají být na co hrdí. Stojí za to se o tom přesvědčit na vlastní oči.