Tři země Magazine
...loading

Dobrý život v Horní Lužici

MY! – Aliance Lužice – Život & Technologie společně pro silný a dynamický region


30. dub 2022

Oberlausitz im Wandel

Leonie Liemich se rozzáří oči při slovech jako procesní postupy, povrchová technologie a efektivita výroby. Tato slova padají v souvislosti s 3D tiskárnou, která bude od listopadu v žitavských Mandau-Höfen (Mandavských dvorech) a s níž se budou zkoumat nové postupy pro kovoobráběcí průmysl. Jde o jeden z největších projektů, který má Leonie Liemich na starosti. Politoložka pro střední a východní Evropu je koordinátorkou projektu v alianci „Lausitz - Life & Technology / Lužice – život& Technologie “, která je podpořena BMBF v rámci programu „My! - Změna prostřednictvím inovací v regionu.“a má své sídlo na Vysoké škole v Zittau / Görlitz. Cílem projektu je nalézt a rozvíjet inovativní přístupy v sociální a technické oblasti. S pomocí 3D tiskárny by se měl například provádět výzkum, jak udělat hladší povrchy na produktech na ní vyráběných, jak tím ušetřit pracovní kroky v následném výrobním procesu.

Projekt, který společně zahájily: Fraunhofer IWU, Vysoká škola Zittau / Görlitz, ULT AG Životní prostředí – letecká technika a okres Görlitz, se zaměřuje na inovativní přístupy v sociální a technické oblasti. Je k tomu k dispozici rozpočet 6,7 milionu eur. Realizační fáze začala již v roce 2019. Podporované projekty mají přispět k rozvoji Horní Lužice, která je považována za strukturálně slabý region.

„V souvislosti s transformačním procesem po pádu Berlínské zdi jsou zde především malé a střední firmy, ale jen pár velkých společností,“ vysvětluje Leonie Liemich. Ve většině případů fungují jako prodloužený dílenský stůl. To znamená, že zisk plyne do sídla společnosti. Aby zůstaly peníze v regionu, mělo by se jím pomoci, aby byly v kondici vyvíjet inovativní produkty. To je obzvláště nutné s ohledem na postupný odchod od využití uhlí v roce 2038. Pokud si zdejší firmy samy vyvinou produkty a vybudují si na nich klíčové kompetence, bude zde do budoucna docházet i k tvorbě hodnot.

Technický vývoj sám o sobě však nestačí k tomu, aby vedl kupředu hospodářský rozvoj regionu. Proto projekt zahrnuje i sociální složky, jako je zavádění flexibilních pracovních modelů, další vzdělávání a vytváření pracovních a životních podmínek vstřícných k rodině. To má povzbudit naléhavě potřebné specialisty k přesídlení do Horní Lužice. Projekt se zaměřuje zejména na lidi, kteří Horní Lužici opustili kvůli práci, a chtěl by je povzbudit k návratu.

Podle Leonie Liemich je pro dosažení jak sociálních tak i technologických cílů nezbytná mezioborová spolupráce mezi firmami, administrativou, výzkumem a vývojem a kreativním průmyslem. Proto je dalším těžištěm její práce budování sítí propojení lidí s inovativními nápady. Ne nadarmo by měla být 3D tiskárna umístěna v Mandau-Höfen / Mandavských dvorech. Toto konkrétní umístění by mělo také navenek zviditelnit projekt „Lausitz - Life & Technology/ Lužice – Život& Technologie“, což je jinak ve výzkumu poměrně obtížné.

"Je zde tolik neobyčejných lidí, kteří se zde angažují. Je zde také velmi patrný vliv iniciativ, které chtějí něco udělat pro změnu v regionu, " popisuje Leonie Liemich svůj dojem ze Žitavy. „ A to vidím jako velký potenciál při realizaci našich cílů.“

Leonie Liemich mluví z vlastní zkušenosti, protože se po deseti letech práce pro Nadaci Friedricha Eberta v Praze přestěhovala s rodinou do Žitavy, aby zde pracovala na projektu "Lausitz - Life & Technology". „Hledali jsme malé město, kde lze skloubit práci a dobré životní podmínky. Zittau je pro nás ideální. Ve městě slyšíte jazyky sousedních zemí a trvá to jen pár minut, než jste v Polsku nebo v Čechách.“ Když to ještě klaplo s prací na vysoké škole, nestálo již stěhování nic v cestě. Nyní doufá, že nadchne pro Žitavu a Horní Lužici i další lidi.

Web: https.//life-and-technology.eu

Kontakt: leonie.liemich@hszg.de

Sociální média:

https://www.linkedin.com/company/lausitz-life-technology

https://instagram.com/life_and_technology?utm_medium=copy_link

Du hast eine Idee für einen Artikel? Wir besuchen dich gerne, schreib uns via info@3mag.eu.

30. dub 2022|Juliane Wünsche

3Mag Logo Black