Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion
...

Koncert Labyrint světa a ráj srdce


Samstag | 02.04.2022, 16:00 Uhr

Schloss Hrubá Skála
Dies & Das
Turnov 72, 511 01 Turnov, Czechia

Koncert k připomenutí 430 let od narození J.A Komenského. Budou předneseny části díla Labyrint světa a ráj srdce, celý pořad bude propojen hudbou. Koncert se koná v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Vstup dobrovolný.

Části Labyrintu světa a ráje srdce přednese Gabriela Filippi, Léčivé divadlo, Praha.

Hudbou celý pořad propojí třígenerační sbor složený z žáků ZŠ Světlá pod Ještědem, Bohemia Chóru Fakulty pedagogické a sboru Aura Rosa Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci.

Spolu s poutníkem se na cestu Komenského Labyrintem vydáme také k poctě všech učitelů.

„Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná…..“ takto spolu s Komenským a jeho poutníkem vstoupíme do labyrintu světa, který svou aktuálností až vyráží dech. V úvodu i v závěru zazní společný zpěv všech přítomných „Ať mír dál zůstává s touto krajinou…………“ volná parafráze textu Jana Amose Komenského napsaného roku 1650.


Aktualisiert am 01.04.22, 22:45 Uhr