Máme se bát budoucnosti?


470 Smetanovo zátiší
Železný Brod
Czechia

Srdečně vás tedy zveme na přednášku PhDr. Jana Stříbrného na téma „Máme se bát budoucnosti?“, která se uskuteční ve středu 19. 10. 2022 od 18.15 hodin v aule SUPŠ v Železném Brodě.

Po letní přestávce jsme opět připravili přednášku na aktuální téma z úst historika. Srdečně vás tedy zveme na přednášku PhDr. Jana Stříbrného na téma „Máme se bát budoucnosti?“, která se uskuteční ve středu 19. 10. 2022 od 18.15 hodin v aule SUPŠ v Železném Brodě. Pan doktor Stříbrný u nás už několikrát přednášel, proto víme, že nás bude čekat obohacující večer. Srdečně zveme co nejširší veřejnost, nejen naše věrné návštěvníky akcí ČKA, na přednášku a následnou besedu na toto téma. Pár informací o přednášejícím pro ty, co ho ještě neznají: PhDr. Jan Stříbrný
Jan Stříbrný se narodil 22. 7. 1950 v Radimi u Jičína v rodině soukromě hospodařícího rolníka, ukotvené v křesťanské víře a se třemi bratry a sestrou prožil klasické dětství venkovského kluka. Přitom občasný nátlak a šikany komunistického režimu přispěly ještě k posílení soudržnosti celé rodiny. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Jičíně (1965–1968) byl přijat na Filozofickou fakultu University Karlovy, kde studoval obor dějepis – čeština. Studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce na téma "Podíl Československé národní demokracie na vzniku Národního sjednocení". Po složení rigorózní zkoušky mu byl v roce 1990 přiznán titul doktora filozofie. V letech 1974–1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historicko-dokumentační komise. Získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy a historiky z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný zájem o moderní československé dějiny se zaměřením na historii druhého odboje. V letech 1990–1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky jako vědecký tajemník Památníku odboje a odborně se zabýval tematikou domácího demokratického odboje, persekuce Židů a postavení církví v letech 1939–1945. V České křesťanské akademii působil od roku 1995. Kromě podílu na vedení ČKA (do ledna 2014 byl 2. viceprezidentem) měl na starosti výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939–1945. V uplynulém desetiletí se věnoval především projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století a připravil dílo k vydání; pod názvem "Mučedníci a oběti pro Krista" by mělo vyjít v letošním roce v nakladatelství Academia. Byl členem různých odborných grémií (mj. vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů), nadále spolupracuje s odbornými časopisy (revue Církevní dějiny) a institucemi (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Konfederace politických vězňů). V prosinci 2015 byl jmenován čestným členem České křesťanské akademie. Převzato ze stránek ČKA-Český ráj, více na www.krestanskaakademie.cz. za organizátory Martin Tomešek

Web: https://www.zeleznybrod.cz

Aktualisiert am 29.09.22, 16:10 Uhr