Placeholder image

Do | 28.04.2022 | 17:30 Uhr

Nevítaní hosté v naší přírodě – přednáška


1475 Jaselská
Mladá Boleslav
Czechia

Bochnatka, střevlička, mýval, nutrie… Co mají společného? Všichni patří mezi invazní druhy živočichů, nevítaných hostů, často negativně ovlivňujících přírodní prostředí. Zatlačují a někdy i likvidují původní druhy, mohou významně škodit i v lesnictví či zemědělství.

Invazní druhy se stávají celosvětovým problémem. Přijďte se o nich dozvědět víc na přednášku známého boleslavského entomologa a arachnologa RNDr. Antonína Kůrky. Přednáška proběhne zdarma díky grantové podpoře statutárního města Mladá Boleslav

Aktualisiert am 01.04.22, 22:18 Uhr