Mi | 25.05.2022 | 18:15 Uhr

Proč lidé válčí


470 Smetanovo zátiší
Železný Brod
Czechia

Srdečně zveme všechny věrné návštěvníky našich akcí ČKA i na přednášku a následnou besedu pplk. Mgr. Otakara Foltýna.

Srdečně zveme všechny věrné návštěvníky našich akcí ČKA i na přednášku a následnou besedu pplk. Mgr. Otakara Foltýna „Proč lidé válčí“, a to ve středu 25. 5. v 18.15 hodin do auly SUPŠS v Železném Brodě.

V bleskové akci s přednášejícím toto setkání domluvila v této pohnuté době paní Dr. Lenka Bradáčová. (Její neuskutečněná přednáška bude nahrazena v červnu 2022.) Děkujeme jí a těšíme se na setkání s přednášejícím i se spoustou posluchačů, neboť je to téma nadmíru aktuální!

Ing. arch. Martin Tomešek

Pár informací o přednášejícím:                                                                                                                                                            

pplk. Mgr. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR. V předešlé vojenské kariéře sloužil na různých pozicích na Sekci rozvoje druhů sil, Společném operačním centru, Vojenské akademii a inspektorátu Generálního štábu. V civilní kariéře externě vyučoval antropologii válečnictví a mezinárodní humanitární právo. Je expertem ČČK pro mezinárodní právo a členem České společnosti pro mezinárodní právo. Je absolventem důstojnického kurzu na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a během služby prošel i dalšími kurzy zaměřenými především na protipovstalecký boj a na operační a humanitární právo. V současné době je doktorandem na Filozofické fakultě UK v Praze v oboru moderní dějiny. Byl nasazen ve vojenských operacích v Kosovu a v Afghánistánu.

Společně s akademiky je spoluautorem knih s vojenskou tematikou: Povaha změny (Vyšehrad 2015),  Na rozhraní (Vyšehrad 2016), Lidé a dějiny (Academia 2017), Od bouře k bouři (Academia 2020) a také publikace Punctuated Equilibria Paradigm and Security in the Modern World.                                                                                                         Převzato ze stránek Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s. (SVDV

Web: www.zeleznybrod.cz

Aktualisiert am 14.04.22, 16:52 Uhr