Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion

Slavnost Božího těla 2022 v Mladé Boleslavi


Sonntag | 19.06.2022, 09:00 Uhr

Staroměstské náměstí in Mladé...
Party
Bělská 2, 293 01 Mladá Boleslav, Tschechien

V neděli 19. června od 9:00 proběhne u nás v Mladé Boleslavi opět tradiční oslava Božího těla. Tato slavnost s přesným názvem Těla a krve Páně je specifická pro katolickou církev. Slaví se, aby byla zdůrazněna reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha a jako člověka, neboť dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů je on přítomen v proměněné hostii (chlebu) a v proměněném vínu. Jde o svátek pohyblivý a slaví se vždy s odstupem pevného počtu týdnů po Velikonocích.

Po skončení slavné mše svaté v arciděkanském kostele Nanebevzetí P. Marie (asi v 10:00) se koná procesí s hudbou, zpěváky, družičkami, nosiči korouhví a krojovanými účastníky. Kněz nese monstranci s hostií a průvod se zastavuje u jednotlivých vyzdobených oltářů za zpěvu písní. Družičky - mladé slečny – jsou oblečeny v bílém a házejí plátky květin – nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem nese v monstranci Nejsvětější svátost.  Slavnost probíhá se zastaveními u čtyřech oltářů. První oltář je ještě v arciděkanském kostele. Průvod pak jde na Staroměstské náměstí ke sloupu P. Marie, kde je druhý oltář. Pokračuje pak Železnou ulicí do kostela sv. Jana Nepomuckého na nám. Míru, tam je třetí oltář. Odtud se jde po náměstí do parku sv. Havla a poslední oltář je v kostele sv. Havla. U každého oltáře proběhne kromě písní čtení z evangelia podle čtyř evangelistů. Následují vždy přímluvy, a to postupně za církev, za rodiny, za veřejné záležitosti a na poděkování. Průvod je spojen se žehnáním městu a skončí díkuvzdáním (Te Deum) a závěrečným požehnáním.     V průběhu celého procesí je lidový zpěv doprovázen Mladoboleslavským žesťovým souborem a chrámová schola přednese u jednotlivých oltářů eucharistické antifony.     Po dvouletém omezení tak můžeme opět uskutečnit celý průběh slavnosti, na jejímž konci možná i vystřelí dělo, jak tomu kdysi bývalo.

Aktualisiert am 19.06.22, 22:20 Uhr