Slavomíra Ondrušová und Svätopluk Mikyta / Anwesenheit. Denken durch Zeichnen


723 Masarykova
Liberec
Czechia

Spojení myšlení a kresby se stalo základem pro vytvoření kurátorského projektu Zpřítomnění. Myšlení kresbou. Zde se prezentují slovenští umělci Slavomíra Ondrušová a Svätopluk Mikyta. Výstava akcentuje bezprostřednost a proměnlivost kresbykterá nám napomáhá v prozkoumávání a ztvárnění světa v nás i kolem nás.

Die Verbindung von Denken und Zeichnen wurde zur Grundlage für die Entstehung des kuratorischen Projekts Anwesenheit. Denken durch Zeichnen. Hier werden die slowakischen Künstler Slavomíra Ondrušová und Svätopluk Mikyta präsentiert. Die Ausstellung betont die Unmittelbarkeit und Wandelbarkeit der Zeichnung, die uns hilft, die Welt in uns und um uns herum zu erforschen und darzustellen.


Web: www.ogl.cz/slavomira-ondrusova-a-svatopluk-mikyta-zpritomneni-myslet-kresbou

Aktualisiert am 16.09.22, 09:49 Uhr