Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion

Středočeský taneční pohár – krajské kolo


Mittwoch | 18.05.2022, 09:00 Uhr

Dům kultury Mladá Boleslav (Kulturhaus)
Sport & Freizeit
Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, Tschechien

. I tento rok vyhlašuje Středočeský kraj XII. ročník amatérské taneční soutěže „Středočeský taneční pohár 2022“. Záměrem projektu je nabídnout žákům základních a středních škol pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování na školách, získávání a předávání nových zkušenos-tí, získání nových poznatků v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj tanečních dovedností atd.

Propozice, přihlášky a další informace prostřednictvím systému.

Kategorie: Mini týmy (2 - 4 tanečníci), Skupiny (5 a více tanečníků)
Věková kategorie: ZŠ - 1. stupeň, ZŠ - 2. stupeň, SŠ

Soutěžní disciplína: jeden moderní tanec (street dance, disco - dance, taneční aerobic, show dance apod.)
Věcné ceny: účastnický list pro každý tým, diplomy a medaile pro 1. - 3. místo
Porota: 5 členná složená z odborníků v oblasti moderních tanečních technik
Moderuje: Ladislav Fišer

Aktualisiert am 01.05.22, 15:05 Uhr