Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion

Staropacký pohár 2022


Samstag | 24.09.2022, 08:00 Uhr

ZKO Stará Paka
Dies & Das
k.A

Staropacký pohár 2022

Kategorie: ZZO (bez speciálních cviků)
ZVV1 (poslušnost, obrana)
FPr1 Místo konání: Kynologické cvičiště ZKO Stará Paka (304), Revoluční 567 Přejímka: 8.00 – 8.45hod.
Zahájení závodu: 9.00hod. Kategorie: dle ZZO (bez speciálních cviků) - bez omezení
dle ZVV1 (bez stopy) - bez omezení
dle FPr1-bez omezení Rozhodčí: Luboš Jánský
Figurant: Jiří Šmíd
Organizační vedoucí: Jozef Žiga Přihláška: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSezCPtNmeKLUI.../viewform Startovné: 300,-Kč platba proběhne na místě na podkladě zaslané přihlášky
100,-Kč mládež do 18-ti let Termín a kontakt: Přihlášku zasílejte nejpozději do 17.9.2022
Podmínky účasti: Předvedení jedinci budou bez klinických příznaků onemocnění, budou vakcinováni proti vzteklině v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku přede dnem konání akce a dále proti psince, parvoviróze a infekčnímu zánětu jater dle návodu výrobce vakcíny tak, aby v době konání akce byla zajištěná plná imunita proti výše uvedeným chorobám. Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních akcích ČKS (z. č.77/2004 Sb. a s rozhodnutím ČKS z 23.11.2005) Povinnosti účastníka soutěže: Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, včas se dostavit na místo konání. Mít s sebou OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA. Protesty: Protest je nutno podat do 30 minut po skončení posuzování písemně. Protest musí být podložen částkou 500,- Kč. Protest nelze podat proti rozsudku rozhodčího. O protestu rozhodne protestní komise: organizační vedoucí spolu s rozhodčími. Nebude-li protest uznán, částka vložená do protestu propadá Škody: Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byl pes po celou dobu závodů řádně zajištěn. Ceny: Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni věcnou cenou. V případě rovnosti bodů bude o umístění rozhodovat bodový zisk v obraně, pak poslušnost a los, v kategorii ZZO aport, přivolání a los. Každý účastník obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. Občerstvení zajištěno!!! Těšíme se na Vás ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ ZKO Stará Paka
Web: https://zko-starapaka9.webnode.cz/

Aktualisiert am 20.09.22, 03:02 Uhr