Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion

Výstava: Staša Matulová


Montag | 05.09.2022, 00:00 Uhr

Krajský úřad Libereckého kraje...
Kunst & Ausstellungen
U Jezu 642, 460 01 Liberec, Tschechien

Ve výstavní síni vestibulu krajského úřadu můžete zhlédnout kresby, malby a grafiky Staši Matulové. Slavnostní vernisáž se koná 5.9. od 17 hod. Dále je výstava přístupná v pracovní dny 8-17, pondělky a středy do 18, pátky do 16 hod.

Stanislava Matulová strávila dětství a mládí na malebné Českomoravské vysočině a snad proto se po letech prožitých v Praze nakonec usadila v Liberci. Zájem o kreslení a malování po nástupu na pražskou konzervatoř a později Akademii múzických umění, kde vystudovala operní zpěv, musel částečně ustoupit nejprve studiu a potom náročné kombinaci koncertní a pedagogické činnosti, ale nikdy se nevytratil úplně.   V Liberci našla jednak inspirující krajinu s nádhernou přírodou, jednak více příležitostí k uplatnění svých zájmů. Zejména po ukončení svého pedagogického působení na DAMU v Praze, kam po léta z Liberce dojížděla, začala se kresbě a malbě věnovat intenzivněji.   V současné době navštěvuje obor malba a grafika na Univerzitě třetího věku Technické univerzity v Liberci. Absolvovala studium pro dospělé na Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti a účastnila se výtvarných kursů pořádaných Oblastní galerií v Liberci a letních plenérů pod vedením akad. malířky Ilony Chválové a akad. malířky Evy Kubínové.

Web: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-chysta-vystavu-vytvarnice-matulove-vernisaz-zpestri-i-krest-klavirni-skoly-n1115790.htm

Aktualisiert am 09.09.22, 23:46 Uhr