Der Veranstaltungskalender für die Dreiländerregion
...

Zámek Březnice – Lokšanská knihovna


Mittwoch | 15.06.2022, 00:00 Uhr

Dies & Das
k.A

Odjezd v 6:30 hodin z parkoviště za Zákaznickým centrem Škoda-Auto. Předpokládaný návrat do 19 hodin tamtéž. Cena výletu: 510 Kč/osoba

Program výletu: Prohlídka zámku Březnice, jenž je vzácně dochovanou památkou renesanční architektury vzniklé přestavbou gotické tvrze. Historickým skvostem je také Lokšanská knihovna, která je umístěna ve věži a patří k nejstarším v Čechách. Poobědváte v Příbrami, kde pak navštívíte jednu z historicky nejvýznamnějších staveb – zámeček Ernestinum. V současné době se zde nachází Galerie Františka Drtikola. Odpoledne je také plánovaná návštěvě barokního areálu a poutního místa Svatá Hora.

Přihlášky a platby na recepci SŠMB – Hana Sládková, tel: 326321835

Informace – Alena Dovínová, tel: 326334548-9


Aktualisiert am 02.06.22, 13:41 Uhr