Kalendarz wydarzeń dla regionu trzech krajów

Regularne spotkania gromadzą aktorów z dziedziny kultury i polityki w regionie trójgranicznym Polski, Czech i Niemiec. Poza wymianą doświadczeń w sektorze kultury, celem konferencji jest dalszy rozwój trójnarodowego obszaru kultury oraz promowanie tworzenia sieci kontaktów i wspólnego rozwoju regionu. Oprócz corocznych imprez, konferencja regionu kulturalnego jest ważnym motorem współpracy transgranicznej w celu stworzenia impulsów na przyszłość.

W dniu 9 września 2020 roku aktorzy kulturalni z regionu trzech krajów spotkali się w Oblastní Galerie w Libercu. Spotkanie, zorganizowane przez miasta Zittau i Liberec oraz Liberecki Kraj, koncentrowało się na doświadczeniach aplikacji Miasta Zittau na Stolicę Kultury oraz możliwościach udziału Miasta Liberec w konkursie. Celem wymiany doświadczeń u stóp Jeschken była również kontynuacja i promocja projektów ponadnarodowych, które stanowią podstawę rozwoju wspólnego krajobrazu kulturowego. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się również na przemysłach kreatywnych, przyszłości kina i filmu oraz tradycyjnych rzemiosłach w regionie, a głównymi tematami były produkcja szkła, tekstyliów i ceramiki.

Na 3event promujemy nawiązywanie kontaktów i wymianę między uczestnikami. Instytucje i inicjatywy kulturalne mają możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć, tematów, projektów i działań kulturalnych, aby dać innym podmiotom możliwość nawiązania kontaktu i znalezienia sposobów współpracy. Przegląd można znaleźć na naszej mapie.